Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Rogera Gruffydda Fenwicka
9 września 2022

wybitnego profesora Instytutu Badań Żywności w Norwich (Wielka Brytania), członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk i wielkiego przyjaciela naszego Instytutu.

Prof. Fenwick był cenionym chemikiem żywności. Jego badania są podstawą do zrozumienia znaczenia związków biologicznie aktywnych obecnych w surowcach roślinnych dla zdrowia człowieka. Był przewodniczącym Oddziału Chemii Żywności (Food Chemistry Division) Europejskiego Towarzystwa Chemicznego (EuChemS), założycielem sieci europejskich instytucji zajmujących się badaniami żywności  FOODforce, w którą włączył nasz Instytut, i nieodżałowanym mentorem kilku pokoleń młodych badaczy.

Roger Fenwick wniósł fundamentalny wkład w budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi jednostkami badawczymi. W 2004 r. otrzymał za to najwyższe wyróżnienie Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN – medal im. Michała Oczapowskiego, a w 2013 r. tytuł członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk.

Jest postacią wielce zasłużoną dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Nasza współpraca to sięgający niemal trzech dekad twórczy okres powstawania wspólnych publikacji, projektów i programów wymiany naukowej. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Doradczej w kluczowych projektach budujących pozycję Instytutu na arenie europejskiej – EU  FP5 CENEXFOOD i FP7 REFRESH. Wspólnie z kadrą naszego Instytutu brał aktywny udział w organizowaniu międzynarodowych konferencji w Polsce, m.in. EuroFoodTox w Mierkach (1994, 2002), Food Structure and Functionality w Mrągowie i Starych Jabłonkach (1998, 2013) i EuroFoodChem w Gdańsku (2011).  W uznaniu zasług na rzecz rozwoju naszej jednostki, w 2013r. został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Instytutu”.

Prywatnie zapamiętamy go jako osobę o wielkiej otwartości umysłu, pełną szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka, służącą wsparciem i wyśmienitą dozą angielskiego poczucia humoru.

Cześć Jego pamięci!

 

Data publikacji: 19.09.2022