ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów PRELUDIUM BIS 3 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

Budżet: 688 080 zł

Celem projektu jest zbadanie roli pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV) jako mediatora komunikacji między komórkami pęcherzyka jajnikowego. EV przenoszą różne cząsteczki do miejsc docelowych, przez co mogą wpływać na wiele procesów biologicznych, także związanych z działaniem jajników, np. folikulogenezie, luteolgenezie i steroidogenezie. Naukowcy chcą sprawdzić, czy EV pochodzące z komórek granulozy i osłonki wewnętrznej i/lub kompleksu komórek wieńca promienistego-oocyt (COC) mogą wpływać́ na morfologiczną i funkcjonalną charakterystykę̨ plemników świni. Realizowane badania są niezmierne ważne dla zrozumienia procesu zapłodnienia oraz innych procesów ściśle z nim związanych.

Budżet: 688 080 zł

Celem projektu jest zbadanie bioaktywnych białek serwatki (S) i kolostrum (K) oraz polifenoli soku aronii (A) i ich roli w mieszaninie prefermentowanej (SKA) pod postacią potencjalnie probiotycznego zestawu bakteryjnego opracowanego przez autora projektu. To kontynuacja badań, podczas których unikalny zestaw szczepowy umożliwił fermentację serwatki w kierunku obniżenia alergennych właściwości białek w niej zawartych. Hipoteza zakłada, że połączenie badanych składników bioaktywnych i ich prefermentacja unikalnym probiotycznym zestawem bakterii wzmocni odziaływanie immunoregulacyjne mieszaniny. Wyniki projektu mogą przyczynić się do opracowania napoju dedykowanego osobom w czasie rekonwalescencji, np. po przebyciu chorób zakaźnych. Projekt pozwala na zagospodarowanie produktu ubocznego przemysłu rolno-spożywczego (serwatki), co jest istotne również w kontekście prowadzenia gospodarki bezodpadowej.

W konkursie PRELUDIUM BIS 3, w grupie nauk o życiu (NZ), finansowanie uzyskało 37 projektów spośród 99 złożonych.

 

Data publikacji: 21.04.2022