Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu została wyróżniona za najwyżej ocenione wystąpienie ustne pt. „Rola mediatorów zapalnych w procesach związanych z rozwojem endometrosis u klaczy – badania in vitro w sesji fizjologii i patologii koni podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Omnia Autem Animalia Sunt”.

Wyniki badań dr hab. Anny Szóstek-Mioduchowskiej dotyczą wpływu mediatorów zapalnych uwalnianych przez makrofagi i limfocyty pomocznice na procesy związane z rozwojem endometrosis u klaczy: odkładanie białek macierzy zewnątrzkomórkowej, różnicowanie miofibroblastów, ekspresja i aktywność metaloproteinaz i ich tkankowych inhibitorów. Badania te pomogą zrozumieć mechanizmy leżących u podstaw patogenezy endometrosis, co w przyszłości może przyczynić się do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych.

XVI edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych odbyła się 26-27 listopada 2021 w Warszawie w formie on-line. Celem spotkania było przedstawienie najnowszych osiągnięć z zakresu nauk weterynaryjnych przez wybitnych specjalistow reprezentuuących niemal wszystkie działy tej dyscypliny.

Wyniki badań prezentowane przez dr Szóstek-Mioduchowską powstały w trakcie realizacji projektów Iuventus plus (0463/IP1/2015/73) oraz Sonata 15 (2019/35/D/NZ9/02989).

 

Data publikacji: 6.12.2021