ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 21, OPUS LAP 20 i PRELUDIUM 20 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

W konkursie Opus 21, w grupie nauk o życiu złożono 752 wnioski, z których 139 uzyskało finansowanie.

Konkurs OPUS LAP, który umożliwia badaczom na wszystkich etapach kariery naukowej ubieganie się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach ścieżki Lead Agency Procedure (LAP):

W konkursie LAP 20 złożonych zostało 227 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 30.

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora:

W konkursie Preludium 20, w grupie nauk o życiu, finansowanie uzyskało 175 projektów spośród 734 złożonych.

 

Data publikacji: 29.11.2021