Prof. dr hab. Barbara Wróblewska została wybrana wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. Prezesem Towarzystwa jest dr hab. n. med. Sławomir Lewicki, prof. WIHE, a drugim wiceprezesem prof. dr hab. med. Bolesław Kalicki.

Celem PTBM jest działalność na rzecz promocji oraz popieranie rozwoju biologii medycznej, w szczególności poprzez:

  • integrowanie środowisk naukowych, klinicznych i diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju biologii medycznej;
  • opracowywanie założeń, ram, wymogów i standardów, które będą tworzyły podwaliny dla specjalności – biologia medyczna;
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych i etyki zawodowej środowisk naukowych i klinicznych zajmujących się biologią medyczną;
  • popularyzację w kraju i za granicą osiągnięć biologii medycznej;
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań w zakresie biologii medycznej.

 

„Zachęcam do wstępowania w szeregi PTBM”

PTBM posiada własną stronę internetową oraz konto na FB.

 

Data publikacji: 21.10.2021