Stadnina koników polskich przy Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie po raz kolejny była gospodarzem jednej z najważniejszych imprez hodowlanych. 3 i 4 września w Popielnie miały miejsce polowa wierzchowa i zaprzęgowa próba dzielności dla młodych klaczy i ogierów, a także premiowanie źrebiąt rasy konik polski.

Próba wierzchowa

3 września przeprowadzono polowe próby użytkowości dla koni rasy konik polski, obowiązkowe zarówno dla klaczy i ogierów, które mają być uznane w księdze stadnej tej rasy i programie hodowlanym. Do próby przystąpiło 18 koni, 3 hodowli i własności Stacji Badawczej w Popielnie. Pozostałe konie należały do hodowców prywatnych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Właścicielem jednej z klaczy naszej hodowli jest obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 6 koników przystąpiło do próby zaprzęgowej, którą ukończyło 5 koni. Pierwsze trzy konie, które uzyskały podczas próby zaprzęgowej najwyższą liczbę punktów, jest naszej własności, a konie do próby przygotował i powoził zaprzęgiem nasz pracownik, Jacek Lipka. 12 koni przystąpiło do próby wierzchowej, którą z wynikiem pozytywnym ukończyły wszystkie konie.

Komisja złożona z dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni, Adama Domżałę oraz przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej Koników Polskich, Jana Słomianego przeprowadziła licencję (czyli wpis do ksiąg stadnych) 6 młodych klaczy oraz weryfikację kolejnych 4. Najwięcej, 82 punkty bonitacyjne, uzyskała klacz naszej hodowli, Dymówka P, która również okazała się najlepszą klaczą podczas polowej zaprzęgowej próby użytkowości.

Na zdjęciu: prof. dr hab. Marta Siemieniuch (główny hodowca koników polskich w Stacji Badawczej w Popielnie) wraz z pracownikami: Jackiem Lipką z klaczą Obra P (matką czempiona Oksymoron P) i Wiesławem Borkowskim z klaczą Gwiazdnica P (matką wiceczempionki Gadki P).

4 września odbyło się, po raz pierwszy w Popielnie, premiowanie źrebiąt rasy konik polski. W katalogu umieszczonych zostało 20 źrebiąt, 15 hodowli popielniańskiej oraz 5 źrebaków należących do hodowców prywatnych. Komisja w składzie: Adam Domżała, Jan Słomiany i Wojciech Ganowicz przyznała tytuł czempiona ogierowi Oksymoron P (Nokiopi M/Obra P po Tasman P), a tytuł wice-czempiona klaczy Gadka P (Opos P/Gwiazdnica P po Brego), hodowli popielniańskiej. III miejsce przypadło klaczy z hodowli państwa Niedbalskich, Helii M (Nokiopi M/Heszka M po Napalm). Oprócz pucharów ufundowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni, Oksymoron P otrzymał nagrodę Instytutu Zootechniki PIB, Krajowego Koordynatora Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, reprezentowanego przez dr Iwonę Tomczyk-Wronę, dla najlepszego źrebaka w typie konika polskiego.

Podczas walnego zebrania członków Związku Hodowców Koników Polskich wybrano nowe władze na kadencję 2021-2025. Prezesem ZHKP został ponownie Jan Słomiany, prowadzący hodowlę koników polskich w Zwierzyńcu przy Roztoczańskim Parku Narodowym. Wiceprezesem została wybrana prof. dr hab. Marta Siemieniuch, prowadząca hodowlę koników polskich w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie.

Więcej: zhkp.pl

 

Data publikacji: 28.09.2021