W najnowszym wydaniu Journal Citation Reports kwartalnik Polish Journal of Food and Nutrition Sciences został sklasyfikowany w trzecim kwartylu (Q3) z IF2020 = 2,111 oraz IF5 Year = 2,672.

Cieszymy się również z wysokiej oceny w rankingu bazy SCOPUS, w którym kwartalnik uzyskał CiteScore2020 = 3,7 oraz SNIP2020 = 0,909.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu.

 

Data publikacji: 1.07.2021