Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę laureatów stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. W gronie wyróżnionych osób jest pięcioro badaczy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Spośród 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 217 młodych naukowców.

Stypendiami zostali uhonorowani młodzi naukowcy, którzy posiadają bogaty dorobek publikacyjny, prowadzą innowacyjne badania i posiadają imponujące osiągnięcia naukowe na arenie międzynarodowej.

Laureaci IRZiBŻ PAN:

dr Joanna Jaworska z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka

dr Sylwia Judycka z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka

dr Piotr Kaczyński z Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów

dr Magdalena Szymańska z Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów

dr Joanna Wiśniewska z Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności

Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia Ministra przez okres do 3 lat.

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie MEiN.

 

Data publikacji: 30.06.2021