Joanna Szuszkiewicz, doktorantka w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów, zwyciężyła w konkursie fotograficznym „Od Nauki do Sztuki: Świat pod Mikroskopem”, a Sylwia Machcińska z Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności znalazła się w gronie wyróżnionych autorów. Organizatorami konkursu jest Fundacja im. Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Celem konkursu „Od Nauki do Sztuki: Świat pod Mikroskopem” jest wyłonienie najciekawszych, intrygujących zdjęć o cechach dzieł sztuki, które powstały w trakcie pracy naukowej z wykorzystaniem narzędzi bio-obrazowania tzn. mikroskopów dowolnego typu. Konkurs kierowany jest do doktorantów polskich uczelni i instytutów PAN.

I nagrodę Jury konkursu otrzymała praca Joanny Szuszkiewicz zatytułowana „Upiór w laboratorium”.

Upior w laboratorium

Opis:

Z półsennej atmosfery ciemnego pokoju do obrazowania mikroskopowego wyrywa nas czasami niespotykany obraz. Struktury komórkowe przybierają przeróżne kształty i wyłącznie od wyobraźni obserwatora zależy co w nich ujrzy. Na zdjęciu widzimy wyznakowany cytoszkielet komórek trofoblastu ludzkiego.

Szczegóły dotyczące techniki znakowania, sprzętu używanego do obrazowania:

Elementy cytoszkieletu (włókna aktynowe) uwidocznione zostały za pomocą falloidyny znakowanej zielonym barwnikiem fluorescencyjnym (AlexaFluor488). Zdjęcie uzyskane zostało za pomocą mikroskopii konfokalnej (Leica). W celu lepszego uwidocznienia struktur dokonano regulacji nasycenia i jasności obrazu.

Praca Sylwii Machcińskiej pt. „Keratynowe wzgórza” otrzymała wyróżnienie Organizatorów konkursu.

keratynowe wzgórza

Opis:

Zdjęcie mikroskopowe przedstawia barwienie immunohistochemiczne keratyny 16 w pourazowej skórze myszy nagich (Foxn1-/-). Brązowy produkt reakcji immunoenzymatycznej jest wskaźnikiem aktywowanych keratynocytów które uległy całkowitej reepitelializacji (odbudowie naskórka) w dniu 5 po zranieniu.

Szczegóły dotyczące techniki znakowania, sprzętu używanego do obrazowania:

Znakowanie immunohistochemiczne z zastosowaniem 3,3′-diaminobenzydyny oraz barwienia kontrastowego hematoksyliną. Zwizualizowano i sfotografowano za pomocą mikroskopu Olympus BX43.

Do konkursu zgłosiło się 54 autorów, którzy nadesłali 56 fotografii.

Skład Jury i pełna lista laureatów tutaj.

 

Data publikacji: 7.05.2021