Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła będzie po raz trzeci pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonego konkursu na 4-letnią kadencję powołał go Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński.

Prof. Mariusz Piskuła jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN pracuje od początku jego działalności, tj. od 1988 roku, a jednostką zarządza od 2012 roku. Jest członkiem korespondentem PAN, a w latach 2015-2019 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku. Wyróżniony wśród TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie w prestiżowym rankingu Uniwersytetu Stanforda. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa” i Laurem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z Najlepszych” za zasługi na rzecz polskiej nauki i jej promocję zagranicą. Jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Unii Nauk o Żywności i Technologii (IUFoST) pełniąc funkcję członka Rady Zarządzającej oraz Komitetu Nominującego. Jest też członkiem Międzynarodowej Akademii Nauk o Żywności i Technologii (IAFoST)

W pracy naukowo-badawczej Profesor Piskuła zajmuje się m.in. relacją pomiędzy przeciwutleniającymi właściwościami składników żywności pochodzenia roślinnego, ich wchłanianiem i metabolizmem a profilaktyką chorób dietozależnych. Ze względu na charakter prowadzonych badań aktywnie integruje środowiska nauk rolniczych i biologicznych z naukami medycznymi. Jest autorem około 200 publikacji, w tym ponad 80 oryginalnych prac badawczych. Obecnie koordynuje wart 2.5 mln euro projekt ERA Chairs z programu Horyzont 2020, który umożliwi powołanie w Instytucie Centrum Doskonałości w obszarze nutrigenomiki.

Druga kadencja Dyrektora Mariusza Piskuły upłynęła pod znakiem wielu wyzwań, z których najbardziej wymagającym było uzyskanie finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2014-2020 na wybudowanie nowej siedziby Instytutu przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. 6-letnie zabiegi zostały zwieńczone sukcesem i w październiku 2020 roku doszło do podpisania umowy na realizację wartej 113 mln złotych inwestycji (dofinansowanie z RPO Warmii i Mazur 94 mln).

Rozpoczynająca się właśnie trzecia kadencja Dyrektora Piskuły będzie więc w dużej mierze skierowana na realizację tego, największego w historii Instytutu wyzwania. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2023.

​Zawiadomienie o wyborze dyrektora

Oglądaj

Radio Plus

TVP3 Olsztyn OPINIE

Barwy Warmii i Mazur

 

Data publikacji: 8.01.2021