W ramach projektu EIT Food SPIN opracowywany jest suplement diety wspierający system odpornościowy w walce z infekcją spowodowaną SARS-CoV-2.

Projekt SPIN (SPermidin and eugenol Integrator for contracting incidence of coronavirus in EU population), finansowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w obszarze żywności (EIT Food), opracowuje suplement diety wspierający system odpornościowy w walce z infekcjami SARS-CoV-2, ze szczególnym przeznaczeniem dla osób z grup podwyższonego ryzyka. Suplement zawiera występującą w kiełkach pszenicy poliaminę, spermidynę, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju autofagii, oraz bogaty w eugenol przeciwwirusowy olejek eteryczny o szerokim spektrum zastosowania, którego działanie polega na zmniejszeniu zdolności wirusów do replikacji.

Działanie będące częścią Inicjatywy Reagowania Kryzysowego EIT (EIT Crisis Response Initiative), jest bezpośrednią odpowiedzią Unii Europejskiej na pandemię COVID-19. Projekt SPIN jest koordynowany przez Uniwersytet Boloński i wspierany przez następujących partnerów: IMDEA Food, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Molino Naldoni, Targeting Gut Disease, Xeda.

Suplement diety powstaje jako rozwiązanie wspomagające w czasie, kiedy szczepionka nie jest jeszcze dostępna, a także jako działanie zmniejszające ryzyko zapadalności na infekcje wirusowe i nasilenia objawów, dzięki naturalnym antywirusowym właściwościom składników aktywnych. Produkt nie zastępuje ani nie ulepsza opracowywanej obecnie szczepionki.

Partnerzy projektu pracują nad zidentyfikowaniem najlepszych dostępnych źródeł surowców bogatych w spermidynę (kiełki pszenicy) i eugenol (goździkowy olejek eteryczny). Najlepsze źródła składników aktywnych zostaną wykorzystane w celu uzyskania ostatecznej wersji suplementu diety, który będzie następnie testowany na różnych modelach komórkowych metodą in vitro, by dostarczyć kolejnych naukowych dowodów na ochronną rolę biologicznie aktywnych składników suplementu.

Wcześniejsze badania pokazały, że eugenol wykazuje działanie przeciwwirusowe o szerokim spektrum, w tym ma zdolność do inaktywacji koronawirusa zwierzęcego. Ponadto eugenol ogranicza namnażanie się wirusów w komórkach zainfekowanego gospodarza. Przyjmowana spermidyna działa poprzez kilka mechanizmów, z których najważniejszą rolę odgrywa wspomaganie autofagii, ściśle kontrolowanej przez metabolizm komórkowy.

Ostatnie doniesienia naukowe pokazują, że infekcja SARS-CoV-2 ogranicza autofagię poprzez zakłócanie szlaków metabolicznych, a obecność egzogennej spermidyny w badaniach in vitro ogranicza rozwój SARS-CoV-2. Takie działanie w teorii hamowałoby rozwój poważniejszych postaci płucnych choroby, które znacząco wpływają na śmiertelność tych, którzy zarażeni SARS-CoV-2 zachorowali na Covid-19.

Opracowywany suplement diety jest przykładem innowacyjnej strategii walki przeciwko wirusowi przy użyciu naturalnych antywirusowych składników. W celu podkreślenia wagi suplementów diety w profilaktyce, jeszcze w tym roku w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech zostaną zorganizowane szkolenia dedykowane specjalistom z obszaru zdrowia i żywienia.

W oczekiwaniu na skuteczną szczepionkę, niezbędne wydaje się wzmocnienie systemu odpornościowego całej populacji, a tym samym zmniejszenie liczby zakażeń, a w przypadku zakażenia złagodzenie objawów.

Ponadto opracowywany suplement diety może wykazać się działaniem ochronnym przeciw innym wirusom, np. grypy, które również stanowią zagrożenie epidemiczne w populacji Unii Europejskiej.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z dr Natalią Drabińską z IRZiBŻ PAN, e-mail: n.drabinska@pan.olsztyn.pl

Więcej o EIT Food

 

eitfood-logo
Projekt SPIN Spermidin and eugenol Integrator for contrasting incidence of coronavirus in EU population jest finansowany przez EIT Food – wspólnotę wiedzy i innowacji w obszarze żywności, która pracuje na rzecz zrównoważonego, zdrowego i godnego zaufania systemu żywnościowego.

Wspólnotę tworzy konsorcjum wiodących europejskich partnerów, wśród których znajduje się 90 organizacji i ponad 50 start-upów z 16 państw członkowskich. To jedna ze Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE utworzony w 2008 r. w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

Śledź EIT Food na bieżąco na stronie www.eitfood.eu, a także w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube or Instagram. 

Data publikacji: 18.10.2020