akt notarialny

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest o krok bliżej budowy nowej siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na mocy podpisanego dzisiaj (13.05) w ratuszu aktu notarialnego Instytut stał się posiadaczem ziemi przy ul. Trylińskiego, gdzie realizowana będzie inwestycja. Pod aktem swoje podpisy złożyli prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, dyrektor IRZiBŻ.

Ulokowanie Instytutu wraz z jego najnowocześniejszą aparaturą badawczą i wyspecjalizowaną kadrą w sąsiedztwie OPN-T nie tylko przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i zatrzymania w naszym mieście najbardziej uzdolnionych absolwentów olsztyńskich uczelni, ale umożliwiając przedsiębiorcom wdrażanie innowacyjnych rozwiązań uzyskanych w wyniku prowadzenia najwyższej jakości badań IRZiBŻ, wpłynie znacząco na rozwój społeczno-gospodarczy Warmii i Mazur.

List intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy Instytutem a Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym został podpisany 14 sierpnia 2013 roku.

Olsztyn24

Naukowcy kupili od miasta grunt pod nową siedzibę

 

Data publikacji: 13.05.2015