Witamy!

Dziękujemy za chęć udziału w quizie RECYCLE HERO, który powstał w ramach projektu EIT Food InformPack!

Za chwilę będziesz mógł/mogła zagrać w szybką grę, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat recyklingu opakowań po żywności. Chcielibyśmy również zadać Ci kilka ogólnych pytań dotyczących tego tematu.

Quiz trwa około 7 minut, a Twoje odpowiedzi będą traktowane jako poufne.
 

Klikając "START", wyrażam zgodę na udział w quizie i mam świadomość, że:
1. Mój udział w badaniu jest dobrowolny.
2. Nie będą ode mnie wymagane żadne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dowód osobisty lub inne dane kontaktowe.
3. Surowe dane, na których oparte są wyniki badania, będą przechowywane w bezpiecznym miejscu w chmurze.
4. Dane z tego badania mogą być publikowane.

Pytanie 1

To, że opakowanie wykonane jest z bioplastiku, nie zawsze oznacza, że jest ono biodegradowalne lub może być kompostowalne.

Jeśli opakowanie jest "biodegradowalne", ale nie wskazuje nam dokładnie w jakich warunkach, oznacza to, że do jego rozkładu potrzebne są określone warunki przemysłowe.

Takich opakowań nie można kompostować w domu.

Należy umieścić je w odpowiednim koszu zgodnie z instrukcjami lokalnej firmy zajmującej się gospodarką odpadami.

 

Pytanie 2

Opakowania po żywności wyrzucamy puste, aby nie zakłócać ich przyszłego przetwarzania. Resztki żywności i płynów mogą niekorzystnie wpływać na proces recyklingu (nie wyrzucaj do śmieci do połowy zapełnionego słoika po dżemie).

Szkła, plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Opakowania zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nie powinno się myć opakowań, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca.

Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody!

 

Pytanie 3

Jest on wykonany częściowo z papieru, ale także z plastiku i aluminium, które są trudne do oddzielenia ręcznie lub przy użyciu prostych metod mechanicznych.

Czy wiesz, że opakowania Tetra Pak wyrzuca się, w zależności od kraju, do różnych pojemników?

Na przykład w Polsce lub Hiszpanii należy wrzucać je do pojemnika na PLASTIK/METAL, ale w Danii do pojemnika na ODPADY OGÓLNE/ZMIESZANE.

Jak widać, zasady zmieniają się w zależności od regionu lub kraju, więc upewnij się, że odpowiednio je segregujesz, gdy odwiedzasz nowe miejsce.

 

Pytanie 4

Plastikowy kubek i aluminiowe wieczko nie są wykonane z tego samego materiału, ale w niektórych krajach możemy wyrzucać je do tego samego pojemnika.

Dobrze jest całkowicie oderwać metalowe wieczko od plastikowego kubeczka i wyrzucić je osobno do odpowiedniego pojemnika. Pamiętaj - nie zgniataj wieczka - stanie się zbyt małe dla maszyn sortujących!

 

Pytanie 5

Jeśli opakowanie jest brudne lub tłuste, należy wrzucić je do pojemnika na ODPADY OGÓLNE/MIESZANE, ponieważ olej/tłuszcze mogą zakłócać proces recyklingu. Jeśli jest czyste - tj. nie ma widocznych plam oleju - wrzuć je do pojemnika na PAPIER.

Ponieważ papier może być bardzo trudny do wyczyszczenia (zwłaszcza jeśli nasiąkł cieczami, takimi jak substancje oleiste), zdecydowanie zaleca się, aby brudne opakowania papierowe wyrzucać do ogólnego kosza, a tylko czyste do recyklingu. Wynika to z faktu, że wprowadzenie substancji oleistych może znacznie zakłócić recykling papieru ze względu na wodnisty charakter tego procesu.

 

Pytanie 6

Symbol ten nosi nazwę Pętli Möbiusa i oznacza, że opakowanie MOŻE zostać poddane recyklingowi i po przetworzeniu wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów.

 

Pytanie 7

Symbol człowieka wyrzucającego śmieci do kosza nie odnosi się konkretnie do recyklingu, ale przypomina, aby nie śmiecić.

 

Pytanie 8

Znak dwóch zielonych strzałek w kółku oznacza, że producent wniósł wkład (najczęściej finansowy) w recykling opakowań. Jest znakiem towarowym Packaging Recovery Organization Europe.

 

Your score is

0%