W dniach 08-13.09.2023 odbyła się II tura rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Na I rok 2023/2024 Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych zakwalifikowali się:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie:

  • Tejasv Gupta
  • Monika Zembrzuska

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie:

  • Daria Barańska
  • Priyal Sisodia