W dniach 15-17.09.2021 odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Na I rok 2021/2022 Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych zakwalifikowali się:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie:

 1. Rossella Debernardis
 2. Manohara Mahadeva
 3. Abhipsa Panda
 4. Ankur Singh
 5. Magda Słyszewska
 6. Natalia Walędziak
 7. Sinith Withanage
 8. Ewelina Żebrowska

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

 1. Wiktoria Maria Maj
 2. Monika Kaczor
 3. Patrycja Pękala