Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZPCM


Wyposażenie

 1. Spektrofotometr UV/VIS NanoDrop2000
 2. Wirówka Eppendorf 5430R
 3. Thermostat Plus Eppendorfa z wyposażeniem
 4. Analizator składu ciała BioScan 920-2 Maltron
 5. Inkubator CO2-O2 NU-4950E Autoflow z płaszczem wodnym i regulacją wilgotności
 6. Komora laminarna Biohazard NU 480-400E z wyposażeniem
 7. Mikroskop badawczy OLYMPUS IX51 do prowadzenia obserwacji techniką jasnego pola, kontrastu fazowego i fluorescencji.
  Mikroskop z wyposażeniem do mikrofotografii (Kolorowa kamera cyfrowa OLYMPUS UC30, oprogramowanie OLYMPUS CellSens Entry).
 8. Łaźnia wodna z wytrząsaniem B5-11
 9. Trans-Blot Turbo  System, aparat do ultra szybkiego transferu metodą półsuchą do 4 małych i dwóch średnich zeli
 10. Mini-PROTEAN Tetra Cell, aparat do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych

Metody badawcze

 1. Klamra hiperinsulinemiczna normoglikemiczna
 2. Kalorymetria pośrednia
 3. Analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej
 4. Ocena stężeń wybranych białek w surowicy metodą ELISA
 5. Biopsja mięśnia obszernego bocznego uda
 6. Biopsja tkanki tłuszczowej podskórnej brzusznej
 7. Izolacja komórek jednojądrzastych krwi obwodowej
 8. Analiza ekspresji genów w tkankach metodą RT-PCR
 9. Analiza zawartości białek w tkankach metodą Western blot
 10. Hodowle komórek mięśni szkieletowych