Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZIiPR


Metody badawcze

 1. Metody in vivo:
  • metody biotechniki rozrodu świń i krów: synchronizacja rui, superowulacja, inseminacja;
  • ultrasonograficzna (USG) diagnostyka narządów rodnych świni, krowy i klaczy;
  • laparotomia świń i krów: kaniulacja naczyń krwionośnych układu rodnego; mikrodializa ciałek żółtych i innych struktur narządu rodnego;
  • przyżyciowe pozyskiwania jajników i ciałek żółtych krów (poprzez laparotomię lub kolpotomię);
  • biopsje błony śluzowej macicy krowy i klaczy.
 2. Metody in vitro:

  Izolacja enzymatyczna i hodowle komórkowe:

  • komórki nabłonka i tkanki łącznej błony śluzowej macicy świni, krowy, klaczy i kotki,
  • komórki steroidogenne ciałka żółtego krowy, klaczy i kotki,
  • komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego krowy,
  • komórki śródbłonka naczyń  krwionośnych ciałka żółtego i błony śluzowej macicy krowy, klaczy i kotki,
  • komórki nabłonkowe zatoki mlekonośnej wymienia krowy,
  • hodowla komórek adherentnych i zawiesinowych,
  • transfekcja komórek.

  Inkubacje tkankowe:

  • skrawki błony śluzowej macicy świni, krowy, klaczy i kotki,
  • skrawki ciałka żółtego świni, krowy i klaczy,
  • skrawki zatoki mlekonośnej wymienia krowy.

  Metody wirusologiczne:

  • izolacja, koncentracja i przygotowanie stocków wirusa,
  • test infekcyjności (określanie współczynnika zakażenia – MOI – multiplicity of infection).
 3. Metody analityczne

  3.1  Metody biologii molekularnej:

  • ekspresja czynników pro- i antyapaptotycznych ( TNFα, IFNγ, IL-1α, Il-6, FasL, BCL2, BAX, Caspase3, Caspase8) i ich receptorów,
  • ekspresja enzymów szlaku steroidogenezy (3β-HSD, StAR, CYP450),
  • ekspresja enzymów szlaku metabolizmu kwasu arachidonowego:
   • szlak powstawania leukotrienów (5-LOX) i ich receptorów
   • szlak powstawania prostaglandyn (PTGS-2, PGES, PGFS, 9KPGR, AKR1B5)
  • ekspresja enzymów związanych z syntezą kwasu lizofosfatydowego (PLD i PLA2) i jego receptorów (LPA1, LPA2, LPA3, LPA4),
  • ekspresja oksytocyny i  jej receptora,
  • ekspresja czynnika wzrostu nerwów i jego receptorów (TrkA, p75) na poziomie mRNA metodą RT Real Time PCR i semiquantitative RT PCR oraz białka metodą Western-blot,
  • klonowanie/PCR (np. genów wirusowych),
  • Western blot (np. badanie ekspresji wirusowych białek litycznych i latentnych),
  • Southern blot,
  • electromobility shift assay (EMSA) –np. wiązanie się białka wirusa do sekwencji pochodzących z genomu wirusa.

  3.2  Immunoizotopowe oznaczanie (RIA) stężeń:

  • hormonów białkowych (LH, PRL) i receptorów LH/hCG z użyciem preparatów znakowanych jodem (J-125),
  • hormonów steroidowych (P4, A4, T, E1, E2, kortyzol), prostaglandyn oraz metabolitu PGF2α – PGFM z użyciem hormonów znakowanych trytem (H3) oraz wykonywanie jodowań hormonów białkowych (LH, PRL) i cytokin (IL-1β, IL-6, TNF-α),

  3.3  Immunoenzymatyczne oznaczanie stężeń (ELISA):

  • hormonów białkowych (LH),
  • hormonów steroidowych (P4, T4, E2, kortyzol),
  • prostaglandyn (PGE2, PGF2α) oraz metabolitu PGF2α – PGFM,
  • oksytocyny i endoteliny przy zastosowaniu hormonów znakowanych peroksydazą chrzanową (HRP) lub biotyną,

  3.4  Immunocytochemiczna lokalizacja:

  • enzymów szlaku przemian kwasu arachidonowego w jajniku, macicy oraz komórkach nabłonkowych zatok mlekonośnych (PTGS-2, PGES, PGFS, AKR1B5, 5-LO),
  • cytokin w jajniku i macicy (TNF-α, IL-1α, IL-1β i innych),
  • enzymów szlaku przemian cholesterolu w jajniku (P450scc, 3β-HSD, aromatazy) oraz komórkach nabłonkowych zatok mlekonośnych (11β-HSD, 3β-HSD),
  • receptorów (TNFR I, TNFR II, IL-1αR, IL-1 βR, LTRI, LTRII, GC-R, LPAR-1, LPAR-2, LPAR-3, LPAR-4, LPAR4, OTR, TrkA, p75),
  • neuroprzekaźników i ich markerów (NPY, VIP, SOM, SP, GAL, CGRP, PACAP, DβH, VACHT, nNOS),
  • fluorescence in situ hybridization (FISH) – wykrywanie genomu wirusa w komórce,
  • znakowanie immunofluorescencyjne (IFA) białek wirusowych w komórce, również w połączeniu z rozprowadzaniem metafaz,
  • fluorescence activated cell sorting (FACS) analysis – analiza cyklu komórkowego.

  3.5  Analiza parametrów krytycznych i gazometrii krwi:

  Analiza parametrów gazometrii, elektrolitów i oksymetrii przy zastosowaniu analizatora parametrów krytycznych RAPIDpoint 405 (SIEMENS).

  3.6  Morfometryczna analiza krwi:

  Podstawowe i rozszerzone badania morfologiczne krwi bydła, kozy, owcy, konia, świni, kota, psa, królika, świnki morskiej, szczura oraz myszy, przy zastosowaniu analizatora hematologicznego ADVIA 2120i (SIEMENS).

  3.7  Immunochemiczna–chemiluminescencyjna analiza krwi:

  Oznaczanie hormonów steroidowych (P4, T, E2, kortyzol) oraz markerów stanu zapalnego (Il-1β, TNF-α, IL-10, LBP), przy zastosowaniu analizatora immunochemicznego IMMULITE®1000 (SIEMENS).

  3.8  Metody proteomiczne: 2D, 2D-DIGE i MALDI-TOF/TOF w celu określenia:

  • enzymów szlaku przemian kwasu arachidonowego w jajniku, macicy oraz komórkach nabłonkowych zatok mlekonośnych (PTGS-2, PGES, PGFS, AKR1B5, 5-LO),
  • białek, które mogą być odpowiedzialne za wczesną zamieralność zarodków u świń,
  • enzymów szlaku przemian cholesterolu w jajniku (P450scc, 3β-HSD, aromatazy) oraz komórkach nabłonkowych zatok mlekonośnych (11β-HSD, 3β-HSD),
  • białek związanych z formowaniem, funkcjonowaniem oraz regresją ciałka żółtego.

  3.9  Koimmunoprecypitacja

  • Określenie związków wiążących 17-β-estradiol.

Wykaz aparatury

 1. Dwa stanowiska robocze do izolacji i hodowli komórek:
  • Komora z przepływem laminarnym Thermo Scientific MSC-ADVANTAGE (180)
  • Komory z przepływem laminarnym Thermo Scientific MSC-ADVANTAGE (120) – 2 szt.
  • Komora Esico Class II BSC
  • Inkubator CO2 ThermoForma
  • Inkubator CO2 Sanyo
  • Inkubator Memmert IMCO2-153
  • Wirówka MPW 350R 2 szt.
  • Wirówka MPW 223E
  • Pompa perystaltyczna VederFlex Scientific
  • Mikroskop odwrócony standardowy Olympus CKX41 – 2 szt.
  • Mikroskop Olympus CX31RBSF-2
  • Inkubatory z wytrząsaniem EB TH15(Edmund Bühler) – 2 szt.
  • Łaźnia wodna z wytrząsaniem Julabo SW23
  • Łaźnia wodna Major Science SWB-10L-1
  • Myjka ultradźwiękowa do pipet Sonorex
  • Autoklaw Sanyo – 2 szt.
  • Wirówka Eppendorf 5804R
  • Cieplarka Sanyo MOV-112F
  • Suszarka-sterylizator Binder E28
  • Suszarka-sterylizator Terma
  • Zmywarka Smeg GW1060C
 2. Stanowisko robocze do izolacji kwasów nukleinowych:
  • Komora z przepływem laminarnym Holten (90)
  • Wirówka laboratoryjna Hettich Universal 32R
  • Wirówka laboratoryjna Eppendorf miniSpin
  • Aparat do elektroforezy agarozowej BIO-RAD PowerPac
  • UV Transilluminator WEALTEC
  • Termocykler BIO-RAD MJ Mini
  • Homogenizator ultradźwiękowy UP50H
  • Homogenizator TissueRuptor Qiagen
  • Wirówka lab Waeltec E-Centrifuge
  • Łaźnia wodna z wytrząsaniem Major Science MW-WB
  • Vortex BioRad Sproud
  • Vortex Mixer LabNet
 3. Stanowisko robocze do Western blot:
  • Aparat do elektroforezy poliakryloamidowej BIO-RAD PowerPac
  • Aparat do mokrego transferu BIO-RAD PowerPac
  • Aparat do półsuchego transferu TE70PWR Amersham Biosciences
  • System detekcji białek SNAP i.d. Millipore
  • RollMixer Chemland
 4. Zintegrowana Pracownia Immunodiagnostyki

  Zakład wspólnie z Zakładem Immunologii i Mikrobiologii Żywności zorganizował Zintegrowaną Pracownię Immunodiagnostyki. Ze strony ZIPR w skład Zintegrowanej Pracowni Immunodiagnostyki wchodzi:

  4.1. Stanowisko robocze do immunoenzymatycznej analizy stężeń hormonów (ELISA);

  4.2. Stanowisko robocze do immunoizotopowej analizy stężeń hormonów (RIA);

  4.3. Stanowisko robocze do morfometrycznej analizy krwi;

  4.4. Stanowisko robocze do immunochemicznej analizy krwi;

  4.5. Stanowisko robocze do analizy parametrów krytycznych i gazometrii krwi;

 5. Pracownia Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej

  5.1 Stanowisko robocze do pracy z kulturami in vitro oraz GMM klasy II;

  5.2 Stanowisko robocze do izolacji fibroblastów z tkanek ludzkich;

  5.3 Stanowisko robocze do analizy ekspresji białek (SDS PAGE + Western blot);

  5.4 Stanowisko robocze do hodowli bakterii na podłożach płynnych i stałych oraz kokultur bakterii z tkankami.