Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZFiTR


Przygotowanie materiału do badań:

 • Izolacja komórek: ciałka żółtego, myometrium, endometrium, nabłonka jajowodu
 • Hodowle komórek i skrawków: inkubator (Memmert, Niemcy)

Metody analityczne i pomiarowe:

 • Ocena przeżywalności komórek (test cytotoksyczności): czytnik ELISA (Multiscan EX, Labsystems, Finlandia)
 • Enzymoimmunologiczne oznaczanie hormonów steroidowych, białkowych i prostaglandyn (czytnik ELISA, Multiscan EX,Labsystems)
 • Klasyczna technika PCR i jej modyfikacje: RT-PCR, nested-PCR, touchdown PCR (system dokumentacji żeli MiniBIS Pro)
 • Pomiar zmian ekspresji genów metodą RT PCR i Real-time PCR:
 • izolacja RNA, (spektrofotometr BioPhotometr, Eppendorf, oraz spektrofotometr Nonodrop)
  • odwrotna transkrypcja, PCR (termocykler MJ Mini BioRad)
  • system detekcji dla Real-time PCR (APB Prism 7300 Applied Biosystems, USA)
  • system do analizy obrazu MiniBIS Pro (DNR Bio Imaging System, Israel)
 • 5’ i 3’ RACE PCR – szybka amplifikacja końców cDNA
 • Pomiar ilości białka metodą Western Blot: Mini PROTEAN 3 System (system dokumentacji żeli MiniBIS Pro).
 • Pomiar mobilizacji wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ z wykorzystaniem barwnika fluorescencyjnego Fura 2 (mikroskop Nikon Eclipse TS 100 z oprogramowaniem do analizy NIS-Elements Basic Research),
 • Immunohistochemia (kriostat, analiza obrazu – mikroskop Imager Z1-Zeiss z oprogramowaniem Axio Vision 4.8).
 • Pomiar aktywności motorycznej (kurczliwości) skrawków myometrium i jajowodu: tensometr (Hugo Sachs Elektronik, Niemcy – urządzenie na stanie ZLRF)
 • Oznaczanie katecholamin metodą HPLC z detekcją elektrochemiczną (Hewlett-Packard, Series 1050)