Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZFiTR


  1. Projekt badawczy OPUS (DEC-2013/11B/NZ4/04745) – Wpływ chloroorganicznych ksenobiotyków na stan połączeń nabłonkowokosmówkowych łożyska ciężarnej krowy.
    Kierownik: Prof. dr hab. Jan Kotwica
  2. Projekt badawczy OPUS (NCN 2012/05/B/NZ4/01810) – Rola hormonów steroidowych oraz czynników luteotropowych i luteolitycznych w regulacji ekspresji i funkcji błonowych receptorów progesteronu w układzie rodnym krowy.
    Kierownik projektu: dr Magdalena Kowalik