Skip to main content

Zakład Biosensorów


Ogólny profil badań

Prowadzimy badania związane z opracowywaniem nowych platform i systemów analitycznych, które znajdują zastosowanie do konstrukcji (bio)czujników elektrochemicznych. Nasze zainteresowania są związane z nowymi bioczujnikami, których element przetwornikowy zawiera nanomateriały na bazie węgla lub złota. Jako receptory (element rozpoznający) stosujemy cząsteczki biologiczne między innymi: białka, enzymy, przeciwciała, jednoniciowe kwasy nukleinowe (ssDNA), aptamery i G-kwadrupleksy ssDNA. Skupiamy się na oznaczaniu biomarkerów różnych chorób, takich jak, choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, choroby neurozwyrodnieniowe (Alzheimera, Parkinsona, demencja, pląsawica Huntingtona) oraz cukrzyca.

Prowadzimy również badania nad wpływem wybranych związków biologicznie czynnych obecnych w żywności na patologie procesów życiowych organizmu ludzkiego, takich jak utlenianie lipoprotein lub agregacja białek. Zajmujemy się także badaniem właściwości inhibitorowych nowych syntetycznych związków na białka pełniące kluczowe role w organizmie człowieka. Ponadto, pracujemy nad systemami ukierunkowanego i kontrolowanego dostarczania związków o znaczeniu terapeutycznym do komórek nowotworowych.