Skip to main content

Organizatorzy


Komitet Naukowy

Dr hab. n. farm. Barbara Bojko – Collegium Medicum UMK
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski – UMK w Toruniu
Dr hab. Michał Ciborowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski – Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Piotr Młynarz, prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła – IRZiBŻ PAN Olsztyn
Dr hab. Ewa Słomińska – Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. med. Ryszard Smoleński – Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Maciej Stobiecki – IBCh PAN Poznań
Dr Rafał Szewczyk – Centrum Badawczo-Rozwojowe DiMedical, Łódź
Dr hab. Wiesław Wiczkowski – IRZiBŻ PAN Olsztyn

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Wiesław Wiczkowski, IRZiBŻ PAN Olsztyn – przewodniczący
Dr inż. Joanna Honke – IRZiBŻ PAN Olsztyn
Dr inż. Tomasz Jeliński – IRZiBŻ PAN Olsztyn
Mgr Natalia Płatosz – IRZiBŻ PAN Olsztyn
Dr Małgorzata Starowicz – IRZiBŻ PAN Olsztyn
Dr inż. Dorota Szawara-Nowak – IRZiBŻ PAN Olsztyn
Mgr inż. Joanna Topolska – IRZiBŻ PAN Olsztyn


Organizatorzy

  • PCM-logo
  • PAN-Olsztyn-logo