Skip to main content

Opłaty


Opłaty

Koszty uczestnictwa:

100 PLN – pełne uczestnictwo (pracownik naukowy, nauczyciel akademicki)
50 PLN – studenci (magistranci i doktoranci, za potwierdzeniem statusu)

Opłatę należy wnieść do dnia 14.10.2019 roku na konto:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, NIP: 739-05-04-515,
Nr konta: 39 1130 1189 0025 0145 9820 0001
z dopiskiem – Metabolomics’2019 + imię i nazwisko uczestnika

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu.


Organizatorzy

 • PAN-Olsztyn-logo
 • PCM-logo

Patronat honorowy

 • Logo PAN
 • Herb
 • UM-Olsztyn

Sponsorzy

 • Bioanalytic
 • Shim-Pol
 • Perlan
 • Waters
 • Anchem
 • Leco
 • Polygen
 • A.G.A-Analytical
 • Biocrates
 • Merck
 • Tymbark