Skip to main content

Opłaty


Opłaty

Koszty uczestnictwa:

100 PLN – pełne uczestnictwo (pracownik naukowy, nauczyciel akademicki)
50 PLN – studenci (magistranci i doktoranci, za potwierdzeniem statusu)

Opłatę należy wnieść do dnia 30.09.2019 roku na konto:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, NIP: 739-05-04-515,
Nr konta: 39 1130 1189 0025 0145 9820 0001
z dopiskiem – Metabolomics’2019 + imię i nazwisko uczestnika

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu.


Organizatorzy

  • PCM-logo
  • PAN-Olsztyn-logo