Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86
fax +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel.+48 89 535 74 22
fax +48 89 535 74 21

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Zadroga Anna
dr
Asystent
+48 89 539 31 38
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Zakrzewska-Hałuszka Iwona
mgr
St. spec. ds. kancelaryjno-organizacyjnych;
Inspektor Ochrony Danych
+48 89 523 46 96
Oddział Nauk o Żywności
Zduńczyk Przemysław
mgr inż.
p.o. Kierownik
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Zduńczyk Zenon
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 523 46 71
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Zieliński Henryk
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 523 46 82
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Zięcik Adam
prof. dr hab.
Profesor zwyczajny
+48 89 535 74 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Zielińska Monika
dr inż.
Technolog
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Złotkowska Aleksandra
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Złotkowska Dagmara
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 75
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Zyskowski Jarosław Hubert
-
Z-ca Kierownika
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Żarski Daniel
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka