Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86
fax +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel.+48 89 535 74 22
fax +48 89 535 74 21

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Pac Paweł
-
Sam. referent ds. zamówień i monitoringu
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Palla Gopal
dr
Adiunkt
-
Zakład Biosensorów
Papurzyńska Joanna
-
Gł. spec. ds. pracowniczych
+48 89 523 46 31
Dział Kadrowo Płacowy
Penkacik Kamila
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 52346 23
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Piotrowska-Tomala Katarzyna
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Piskuła Mariusz K.
prof. dr hab.
Dyrektor Instytutu
+48 89 523 46 06
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Płatosz Natalia
mgr
Doktorant
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Plona Aneta
-
Sekretarka
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Pochmara Regina
-
Sam. Księgowa
+48 89 523 46 94
Dział Finansowo-Księgowy
Ponikwicka-Tyszko Donata
dr
Asystent
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Przybyłek Adam
mgr
Referent-konserwator
-
Dział inwestycyjno-techniczny