Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86
fax +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel.+48 89 535 74 22
fax +48 89 535 74 21

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Majkowska Anna
dr inż.
Kierownik
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Makowski Krzysztof
mgr
Kierownik
+48 89 539 31 69
Dział Zamówień Publicznych
Malecka Kamila
dr
Asystent
+48 89 523 46 13
Zakład Biosensorów
Markiewicz Lidia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Mason Federico
dr
Adiunkt
+48 87 423 1519
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Michalska (Horszwald) Anna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Mikuła Edyta
dr
Asystent
+48 89 523 46 13
Pracownia Bioelektroanalizy
Miszkiewicz Wojciech
-
Gł. Specjalista ds. BHP
+48 89 523 46 45
Administracja
Młynarczuk Jarosław
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Molga Joanna
mgr
Sekretarz Redakcji
+48 89 523 46 70
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Mostek Agnieszka
dr
Technolog
+48 89 539 31 34
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Mrozek Aleksandra
-
Referent ds. księgowości
+48 89 523 46 25
Dział Finansowo-Księgowy
Murawska-Kempa Joanna
-
St. spec. ds. kancelaryjno-organizacyjnych
+48 89 535 74 22
Kancelaria Dyrektora
Myszczyński Kamil
mgr
Bioinformatyk - analityk danych
-
Laboratorium Biologii Molekularnej