Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Majewska Anna
dr inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Majkowska Anna
dr inż.
Starszy specjalista
Kierownik laboratorium
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Makowski Krzysztof
mgr
Specjalista ds. zamówień publicznych
Kierownik
+48 89 539 31 69
Dział Zamówień Publicznych
Malecka Kamila
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 12
Zakład Biosensorów
Markiewicz Lidia
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Michalska (Horszwald) Anna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Miernik Hanna
mgr
Specjalista ds. płac
+48 89 523 46 94
Dział Finansowo-Księgowy
Mikuła Edyta
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 12
Zakład Biosensorów
Miszkiewicz Wojciech
-
Gł. Specjalista ds. BHP
+48 89 523 46 45
Administracja
Młynarczuk Jarosław
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Molga Joanna
mgr
Sekretarz redakcji Pol. J. Food Nutr. Sci
+48 89 523 46 70
Wydawnictwo
Mostek Agnieszka
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 34
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Mrozek Aleksandra
-
Sam. referent ds. księgowości
+48 89 523 46 25
Dział Finansowo-Księgowy
Murawska-Kempa Joanna
-
St. spec. ds. kancelaryjno-organizacyjnych
+48 89 535 74 22
Kancelaria Dyrektora
Myszczyński Kamil
dr
Bioinformatyk
+48 539 31 63
Laboratorium Biologii Molekularnej