Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86
fax +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel.+48 89 535 74 22
fax +48 89 535 74 21

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Kaczyński Piotr
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kaczmarek Monika
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik Laboratorium
+48 89 539 31 12
Laboratorium Biologii Molekularnej
Kalinowska Joanna
-
Starszy technik
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kamiński Piotr
mgr
Kierowca - zaopatrzeniowiec
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-techniczny
Karasim Małgorzata
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Karamać Magdalena
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 22
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Karol Halina
-
St. Specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kieda Iwona
mgr
Specjalista – rzecznik prasowy
+48 89 523 46 52
Kancelaria Dyrektora
Kłos Jan
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kodzik Natalia
mgr inż.
Technolog
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kopcewicz Marta
mgr
Specjalista
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Kordowitzki Paweł
dr n. wet.
Specjalista
+48 89 539 31 28
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Korzekwa Anna
dr hab. inż.
Profesor instytutu
Kierownik zakładu
+48 89 675 52 66
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kotwica Jan
prof. dr hab.
Profesor
Kierownik zakładu
+48 89 539 31 15
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kotlarczyk Angelika
mgr
Doktorant
+48 89 675 52 66
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kowalska Anna
-
Z-ca Głównej Księgowej
+48 89 523 46 91
Dział Finansowo-Księgowy
Kowalik Magdalena
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 17
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kowalczyk-Zięba Ilona
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kowalski Radosław
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 33
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kozioł Halina
-
Starsza Księgowa
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Kozłowska Halina
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Krupa-Kozak Urszula
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 18
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Kruminis-Kaszkiel Ewa
dr n. med.
Specjalista
+48 89 539 31 38
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Krzywiec Witold
-
Starszy technik
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kubicka Ewa
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 10
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Kurzątkowska Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 42
Zakład Biosensorów
Kur-Piotrowska Anna
mgr
Doktorant
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności