Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 86
fax +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel.+48 89 535 74 22
fax +48 89 535 74 21

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Abramska Beata
mgr
Główny spec. ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Adamowski Marek
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 71
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Amarowicz Ryszard
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 523 46 27
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Andronowska Aneta
dr hab.
Profesor nadzwyczajny
+48 89 539 31 20
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Bacławska Agnieszka
mgr inż.
Technolog
+48 89 539 31 29
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Bah Mamadou Moussa
dr n. wet.
Kierownik
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Baryła Monika
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Bastek-Oczkowska Sylwia
-
Referent ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 67
Dział Zamówień Publicznych
Bednarska Anna
mgr inż.
Menadżer ds. współpracy z przemysłem
+48 691 963 005
+48 89 523 46 05
Biuro Wspierania Badań
Bhardwaj Kaushik Sheetal
dr
Adiunkt
-
Zakład Biosensorów
Bielawski Tomasz
dr
Specjalista
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Blitek Agnieszka
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 539 31 60
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Blitek Michał
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 59
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Bogacki Marek
dr
Kierownik
+48 89 539 31 31
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Boruszewska Dorota
dr n. med.
Asystent
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Boroń Marlena
-
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Brodowska Ewa
-
Sam. Referent
+48 89 523 46 40
Dział Finansowo-Księgowy
Brzuzan Łucja
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 00
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Bukowska Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Bączek Natalia
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Błaszczak Wioletta
dr hab.
Profesor nadzwyczajny
+48 89 523 46 72
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Capłap Katarzyna
mgr inż.
Kierownik
+48 89 523 46 52
Biuro Wspierania Badań
Cejko Beata
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 33
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Chartanowicz Iwona
-
Sam. Referent
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-techniczny
Ciereszko Andrzej
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 539 31 36
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Ciska Ewa
dr
Asystent
+48 89 523 46 47
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Czarkowska Beata
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Czerniecki Jan
dr
p.o. Kierownik
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Dietrich Mariola
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Domżalska Małgorzata
mgr
Doktorant
-
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Drabińska Natalia
mgr
Doktorant
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Dryl Katarzyna
mgr inż.
Technolog
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Drzewiecka Klaudia
mgr
Doktorant
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Dubełek Rafał
inż.
Technolog
+48 87 423 15 19
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Fornal Józef
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Fotschki Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Fotschki Bartosz
dr
Technolog
+48 89 523 46 01
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Gabryel Tomasz
-
Specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 67
Dział Zamówień Publicznych
Galvao Antonio M.
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 71
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Gawdzińska-Duda Katarzyna
mgr
Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Gawrońska-Kozak Barbara
Prof. dr hab. n. med.
Profesor nadzwyczajny
+48 89 523 46 34
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Gilun Przemysław
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 25
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Godycka-Kłos Irena
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Goryszewska Ewelina
mgr
Doktorant
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Gospodarska Emilia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 21
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Grabowska Iwona
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 42
Pracownia Bioelektroanalizy
Gromadzka-Hliwa Katarzyna
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Grycmacher Katarzyna
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Grzyb Martyna
mgr inż.
Technolog
-
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Guzewska Maria
mgr
Doktorant
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Gwizdek-Wiśniewska Anna
dr
Specjalista ds. rozliczeń finansowych
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Honke Joanna
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 47
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Jalali Beenu Moza
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 28
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Janiak Michał
dr inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 15
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jana Barbara
prof. dr hab. n.wet.
Profesor zwyczajny
+48 89 539 31 37
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jankowska Katarzyna
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 27
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jankowski Jan
-
Kierowca-zaopatrzeniowiec
+48 89 539 31 62
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Jarosławska Julia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 21
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Jarmicka Beata
-
St. Technik
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Jarząbek Katarzyna
dr hab.
Adiunkt
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Jaworska Katarzyna
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Jeliński Tomasz
dr inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 14
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jeż Maja
mgr
Doktorant
+48 89 523 46 15
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jończyk Agnieszka
mgr inż.
Doktorant eksternista
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jóźwiak Robert
mgr
Referent ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Judycka Sylwia
mgr
Specjalista, Kierownik
+48 89 539 31 59
Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Pracownia Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu
Jurgoński Adam
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 01
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Juśkiewicz Jerzy
prof. dr hab.
Profesor zwyczajny
+48 89 523 46 73
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Kaczyński Piotr
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kaczmarek Monika
prof. dr hab.
Profesor nadzwyczajny
+48 89 539 31 12
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów,
Laboratorium Biologii Molekularnej
Kalinowska Joanna
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kałuża Dawid
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 13
Pracownia Bioelektroanalizy
Karasim Małgorzata
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Karol Halina
-
St. Specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Karczewska-Kupczewska Monika
dr hab.
Adiunkt
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Karamać Magdalena
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 22
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Kaur Balwinder
dr
Technolog
-
Zakład Biosensorów
Kieda Iwona
mgr
Samodzielny referent ds. komunikacji
+48 89 523 46 52
Kancelaria Dyrektora
Kłos Jan
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kopcewicz Marta
mgr
Specjalista
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Kordowitzki Paweł
dr n. wet.
ECAR Resident
+48 89 539 31 28
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Korytko Agnieszka
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Korzekwa Anna
dr hab. inż.
Kierownik
+48 89 539 31 38
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kotwica Jan
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 539 31 15
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kotlarczyk Angelika
mgr
Doktorant
-
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kowalczyk-Zięba Ilona
dr
Asystent
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kowalik Magdalena
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 17
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kowalska Anna
-
Z-ca Głównej Księgowej
+48 89 523 46 91
Dział Finansowo-Księgowy
Kowalski Radosław
dr hab. inż.
Kierownik Zespołu
+48 89 539 31 33
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kozłowska Halina
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Kozioł Halina
-
Sam. Księgowa
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Krupa-Kozak Urszula
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 18
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Krzywiec Witold
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kubicka Ewa
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 10
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Kurzątkowska Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 42
Zakład Biosensorów
Kur-Piotrowska Anna
mgr
Doktorant
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Lamparski Grzegorz
dr inż.
Specjalista
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne
Lenkiewicz Marzena
mgr inż.
Specjalista
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Likszo Paweł
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Lipiński Zbigniew
dr hab.
St. Specjalista
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Liszewska Ewa
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Łoboda Remigiusz
-
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Łoś Ewa
-
St. Technik
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Łukasik Karolina
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 30
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Majkowska Anna
dr inż.
Kierownik
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Makowski Krzysztof
mgr
Kierownik
+48 89 539 31 69
Dział Zamówień Publicznych
Malecka Kamila
dr
Asystent
+48 89 523 46 13
Zakład Biosensorów
Markiewicz Lidia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Mason Federico
dr
Adiunkt
+48 87 423 1519
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Michalska (Horszwald) Anna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Mikuła Edyta
dr
Asystent
+48 89 523 46 13
Pracownia Bioelektroanalizy
Miszkiewicz Wojciech
-
Gł. Specjalista ds. BHP
+48 89 523 46 45
Administracja
Młynarczuk Jarosław
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Molga Joanna
mgr
Sekretarz Redakcji
+48 89 523 46 70
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Mostek Agnieszka
dr
Technolog
+48 89 539 31 34
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Mrozek Aleksandra
-
Referent ds. księgowości
+48 89 523 46 25
Dział Finansowo-Księgowy
Murawska-Kempa Joanna
-
St. spec. ds. kancelaryjno-organizacyjnych
+48 89 535 74 22
Kancelaria Dyrektora
Myszczyński Kamil
mgr
Bioinformatyk - analityk danych
-
Laboratorium Biologii Molekularnej
Najmuła Joanna
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Napiórkowska Dorota
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 00
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Nikołajuk Agnieszka
dr n. med.
Adiunkt
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Nitkiewicz Anna
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Nynca Joanna
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 34
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Obrębski Mirosław
mgr
Technolog
+48 89 523 46 11
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Ogrodowczyk Anna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Oleszkiewicz Tomasz
-
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Opyd Paulina
mgr
Doktorant
-
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Ornowski Andrzej
mgr
St. Specjalista
+48 89 523 46 17
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Ostaszyk Anita
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne
Pac Paweł
-
Spec. ds. zamówień i monitoringu
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Palla Gopal
dr
Adiunkt
-
Pracownia Bioelektroanalizy
Papurzyńska Joanna
-
Gł. spec.ds. pracowniczych
+48 89 523 46 31
Administracja
Penkacik Kamila
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 52346 23
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Piotrowska-Tomala Katarzyna
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Piskuła Mariusz K.
prof. dr hab.
Dyrektor Instytutu
+48 89 523 46 06
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Płatosz Natalia
mgr
Stypendysta w projekcie NCN
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Plona Aneta
-
Referent ds. kancelaryjnych
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Pochmara Regina
-
Sam. Księgowa
+48 89 523 46 94
Dział Finansowo-Księgowy
Ponikwicka-Tyszko Donata
mgr
Technolog
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Przybyłek Adam
mgr
Referent-konserwator
-
Dział inwestycyjno-techniczny
Radecki Jerzy
prof.dr hab.
Kierownik
+48 89 523 46 12
Zakład Biosensorów
Radecka Hanna
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 523 46 36
Pracownia Bioelektroanalizy
Rękawiecki Robert
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 17
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Romanowska Anna
mgr
Spec.ds. obsługi administracyjnej
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Romaniewicz Marta
mgr
Specialista
+48 89 539 31 63
Laboratorium Biologii Molekularnej
Rostek Danuta
-
Technolog
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Rudnicka Bogumiła
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 30
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Sałacki Waldemar
-
Pracownik gospodarczy
+48 89 523 46 43
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Sarosiek Beata
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Sawicki Tomasz
dr inż.
Technolog
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Sendrowska Agnieszka
-
Specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 67
Dział Zamówień Publicznych
Siemieniuch Marta
dr hab. n.wet.
Główny Specjalista/Profesor nadzwyczajny
+48 87 423 15 19 wew. 23
Stacja Badawcza w Popielnie/Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sienica Anna
mgr inż.
Samodzielny referent ds. księgowości
+48 89 523 46 91
Dział Finansowo-Księgowy
Sikora Małgorzata
mgr
Starszy Technik
-
Laboratorium Biologii Molekularnej
Sinderewicz Emilia
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Sivasankaran Unni
dr
Specjalista
-
Zakład Biosensorów
Skarżyński Dariusz
prof. dr hab.
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
+48 89 539 31 30
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Skipor-Lahuta Janina
dr hab. n.wet.
Profesor nadzwyczajny
+48 89 539 31 26
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Słowińska Mariola
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Smaglijenko Piotr
-
Pracownik gospodarczy
+48 89 539 31 62
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Socha Barbara Maria
dr n.wet.
Doktorant
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Soral-Śmietana Maria
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Starowicz Małgorzata
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 76
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Staszkiewicz-Chodor Joanna
mgr
Doktorant
-
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Stefańczyk–Krzymowska Stanisława
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Stefanowicz Magdalena
mgr
Specjalista
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Strączkowski Marek
prof. dr hab.
Kierownik
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Stużyńska-Sierota Izabela
mgr
Asystentka Dyrektora ds. administracyjno-statutowych
+48 89 523 46 86
Kancelaria Dyrektora
Sułek Jadwiga
-
St. Technik
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Sulewska Katarzyna
mgr
St. Specjalista
+48 89 523 46 23
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Szawara–Nowak Dorota
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 04
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Szczepkowska Aleksandra
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 25
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Szczepańska Agata
mgr
Doktorant
-
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Szerejko Krzysztof
mgr
Kierownik
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-techniczny
Szerejko Benigna
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 21
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Szmatowicz Beata
dr inż.
p.o. Kierownik
+48 89 523 46 26
Laboratorium Sensoryczne
Szóstek-Mioduchowska Anna
dr n. med.
Adiunkt
+48 89 539 31 29
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sztachelska Maria
mgr
Asystent
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Szymkiewicz Agata
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 11
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Szymańska Magdalena
dr
Technolog
+48 89 539 31 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Topolska Joanna
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Troszyńska Agnieszka
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Laboratorium Sensoryczne
Trojanowska Magdalena
mgr inż.
Specjalista ds. rozliczeń finansowych
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Ustianowska Beata
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Vogel Dariusz
-
Samodzielny referent ds. osobowych
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Wacławik Agnieszka
dr hab.
Profesor nadzwyczajny
+48 89 539 31 11
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Walendzik Katarzyna
mgr
Doktorant
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Wasielak Marta
dr
Specialista
-
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Wasilewska Ewa
dr inż.
Asystent
+48 89 523 46 03
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Wąsowska Barbara
dr hab. n.wet.
p.o. Kierownik
profesor nadzwyczajny
+48 89 539 31 23
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Weidner-Glunde Magdalena
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 29
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Westfalewicz Błażej Jan
dr
Doktorant
-
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Wiczkowski Wiesław
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 04
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Więczkowska Urszula
-
Sam. Księgowa
+48 89 523 46 40
Dział Finansowo-Księgowy
Winnicka Joanna
-
St. Technik
+48 89 539 31 24
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Witek Krzysztof
mgr
Technolog
+48 89 531 39 22
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Wiśniewska Joanna
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 31
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Wocławek–Potocka Izabela
dr hab. n.wet.
Profesor nadzwyczajny
+ 48 89 539 31 55
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Wojciechowska Anna Maria
dr
Doktorant
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Wojnowska Beata
-
Sam. Księgowa
+48 89 523 46 94
Dział Finansowo-Księgowy
Wołczyński Sławomir
prof. dr hab.
Profesor zwyczajny
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Wołodko Karolina
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 71
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Wronkowska Małgorzata
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 18
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Wróbel Michał
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Wróblewska Barbara
dr hab.
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
+48 89 523 46 88
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Wróblewski Janusz
-
Specjalista ds. nieruchomości
+48 89 523 46 45
Dział inwestycyjno-techniczny
Wyszomierska Ewa
-
Główna Księgowa
+48 89 523 46 55
Dział Finansowo-Księgowy
Zadroga Anna
dr
Asystent
+48 89 539 31 38
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Zakrzewska-Hałuszka Iwona
mgr
St. spec. ds. kancelaryjno-organizacyjnych;
Inspektor Ochrony Danych
+48 89 523 46 96
Oddział Nauk o Żywności
Zduńczyk Zenon
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 523 46 71
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Zduńczyk Przemysław
mgr inż.
p.o. Kierownik
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Zieliński Henryk
prof. dr hab.
Kierownik
+48 89 523 46 82
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Zięcik Adam
prof. dr hab.
Profesor zwyczajny
+48 89 535 74 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Zielińska Monika
dr inż.
Technolog
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Złotkowska Aleksandra
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Złotkowska Dagmara
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 75
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Zyskowski Jarosław Hubert
-
Z-ca Kierownika
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Żarski Daniel
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka