Skip to main content

Wytyczne do przygotowania streszczenia


Wytyczne:

  1. Tytuł: w jęz. polskim i angielskim. Czcionka Times New Roman, 14, pogrubiona.
  2. Nazwisko i imię autora oraz wszystkich współautorów. Czcionka Times New Roman, 12. W przypadku streszczenia wieloautorskiego, proszę o podkreślenie nazwiska osoby prezentującej doniesienie.
  3. Afiliacja wszystkich współautorów. Czcionka Times New Roman, 14, kursywa.
  4. Adres e-mail głównego autora.

Tekst streszczenia:

  1. Czcionka Times New Roman, 12.
  2. Tekst powinien zawierać wstęp i cel badań, materiał i metody, wyniki, podsumowanie i wnioski. Proszę nie zamieszczać zdjęć, rysunków i wykresów.
  3. Streszczenie nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4.

Streszczenie proszę wysłać na adres e-mail: konikipolskie@pan.olsztyn.pl

Termin nadsyłania streszczeń upływa 30 czerwca 2019 r.

Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.


Organizatorzy

  • PAN-Olsztyn-logo
  • Stacja badawcza Popielno
  • Logo PAN