Skip to main content

Komitet organizacyjny i naukowy


Komitet organizacyjny

 1. Dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. – Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie/Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie – Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

 2. Aneta Plona – Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie – Sekretarz komitetu organizacyjnego

 3. Dr Mamadou Bah – Kierownik Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie

 4. Prof. Mariusz Piskuła – Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 5. Iwona Kieda – Biuro Wspierania Badań, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 6. Monika Wysocka – Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie

 7. Marlena Boroń – Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie

Komitet naukowy

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski – Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie

 2. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 3. Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska – Akademia Rolnicza w Krakowie

 4. Dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda, prof. nadzw. – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 5. Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 


Organizatorzy

 • PAN-Olsztyn-logo
 • Stacja badawcza Popielno
 • Logo PAN