Rozmowy kwalifikacyjne do poszczególnych tematów odbędą się w dniu 15 września 2020 roku w następującej kolejności.

9:00 – 9:30 – „Badanie procesów degradacji i wchłaniania antocyjanów z nowo opracowanych modeli produktów spożywczych w kontekście ich właściwości prozdrowotnych”,

9:30 – 10:00 – „Mitochondrialne i metaboliczne zmiany podczas wczesnego rozwoju zarodków bydlęcych in vitro – poszukiwanie molekularnych markerów jakości komórek jajowych u krowy”

10:00 – 10:30 – „Rola limfocytów pomocniczych Th1 i Th2 w patogenezie endometrosis u klaczy”,

11:00 – 12:00 – „Proteomiczna charakterystyka reakcji akrosomalnej plemników jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii)”,

12:00 – 13:00 – „Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)”,

13:00 – 13:30 – „Wpływ antocyjanów i elagotanin na mechanizmy rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby”,

Kandydaci aplikujący do poszczególnych tematów zostaną poinformowani również drogą mailową o dokładnej godzinie spotkania.

Dr hab. Aneta Andronowska
Przewodniczaca Komisji Rekrutacyjnej