Wyniki konkursu na stanowisko bioinformatyka-analityka danych w Laboratorium Biologii Molekularnej

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko bioinformatyka-analityka…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko Post-doc w projekcie NCN SONATA 15

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko Post-doc…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stypendium naukowe w ramach konkursu OPUS 13

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS 13…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stypendium naukowe w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów…

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności…

Czytaj więcej