Kryteria

Uchwała Nr 7 Rady Naukowej IRZiBŻ PAN W Olsztynie o kryteriach oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydatów ubiegających się o stopień doktora habilitowanego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk pdf

Przebieg postępowań habilitacyjnych

Rok 2018

 

1. Radosław Kowalski

 
Harmonogram przebiegu postępowania pdf

Rok 2017

 

1. Małgorzata Wronkowska

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Autoreferat pdf

Rok 2016

 

1. Mariola Dietrich

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

2. Wiesław Wiczkowski

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

3. Adam Jurgoński

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf

Rok 2015

 

1. Agnieszka Wacławik

 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego pdf
Autoreferat pdf
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej pdf
Harmonogram przebiegu postępowania pdf
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego pdf