Kadencja 2015-2018

Przewodniczący Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski

Zastępcy Przewodniczącego:

 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Przewodniczący Komisji Nauk o Żywności
 • Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN – Przewodniczący Komisji Biologii Rozrodu

Zastępcy Przewodniczących Komisji:

 • Prof. dr hab. Henryk Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauk o Żywności
 • Dr hab. Agnieszka Blitek, prof. nadzw. – Zastępca Przewodniczącego Komisji Biologii Rozrodu

Sekretarz:

 • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek

Prezydium Rady Naukowej:

 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski – Przewodniczący,
 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Zastępca Przewodniczącego,
 • Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN – Zastępca Przewodniczącego,
 • Prof. dr hab. Monika Kaczmarek – Sekretarz,
 • Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, czł. koresp. PAN – Dyrektor IRiBŻ PAN,
 • Dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw. – Zastępca Dyrektora ds. naukowych,
 • Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński – Zastępca Dyrektora ds. naukowych.

Rzecznik dyscyplinarny:

 • Dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw.

Komisja ds. przewodów doktorskich:

Przewodnicząca:

 • Prof. dr hab. Barbara Jana

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, czł. koresp. PAN
 • Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz.
 • Dr hab. Agnieszka Blitek, prof. nadzw.
 • Dr hab. Wioletta Błaszczak, prof. nadzw.

Komisja ds. nauki, rozwoju kadry i oceny pracowników naukowych:

Przewodnicząca:

 • Dr hab. Izabela Wocławek­­-Potocka, prof. nadzw.

Członkowie:

 • Dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 • Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
 • Dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw.
 • Dr Lidia Markiewicz
 • Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. nadzw.

Grupa 1

pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktualnie zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko, stanowisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Dr hab. Aneta Andronowska, prof. nadzw. jw.
3. Dr hab. Agnieszka Blitek, prof. nadzw. jw.
4. Dr hab. Wioletta Błaszczak, prof. nadzw. jw.
5. Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN jw.
6. Dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw. jw.
7. Prof. dr hab. Zygmunt K. Giżejewski jw.
8. Prof. dr hab. Barbara Jana jw.
9. Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz jw.
10. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek jw.
11. Dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych w Białymstoku
12. Dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN w Olsztynie
13. Prof. dr hab. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN jw.
14. Prof. dr hab. Hanna Radecka jw.
15. Prof. dr hab. Jerzy Radecki jw.
16. Dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. jw.
17. Dr hab. Janina Skipor, prof. nadzw. jw.
18. Prof. dr hab. Marek Strączkowski IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych w Białymstoku
19. Dr hab. Barbara Wąsowska, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN w Olsztynie
20. Dr hab. Izabela Wocławek-Potocka, prof. nadzw. jw.
21. Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk jw.
22. Prof. dr hab. Henryk Zieliński jw.
23. Dr hab. Dagmara Złotkowska jw.

Grupa 2

Członkowie PAN, powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II PAN

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy
1. czł. koresp. PAN Włodzimierz Bednarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Żywności
2. czł. koresp. PAN Barbara Bilińska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
3. czł. koresp. PAN Wiesław Oleszek Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
4. czł. koresp. PAN Mariusz K. Piskuła Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
5. czł. rzecz. PAN Antoni Rutkowski Profesor emerytowany, Warszawa
6. czł. koresp. PAN Erwin Wąsowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
7. czł. koresp. PAN Romuald Zabielski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Grupa 3

Osoby z tytułem naukowym i stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
2. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
3. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Żywności
4. Prof. dr hab. Józef Fornal Profesor emerytowany, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
5. Prof. dr hab. Józef Horabik Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
6. Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, czł. koresp. PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
7. prof. dr hab. Tomasz Janowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
8. Dr hab. n.med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych
9. Prof. dr hab. Tadeusz Kamiński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii
10. Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
11. Prof. dr hab. n.med. Sławomir Wołczyński IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka w Białymstoku
12. Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. koresp. PAN Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Grupa 4

Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Dr inż. Michał Janiak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. nadzw. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Grupa 5

Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła* Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
3. Dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

*Dyrektor IRZiBŻ PAN jest powołany do Rady Naukowej jako członek PAN, wykazano jednocześnie w tabeli dot. grupy 2.

Grupa 6

Wybrany przedstawiciel doktorantów

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce odbywania studiów doktoranckich
1. Mgr Natalia Drabińska Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie