Katarzyna Capłap
Kierownik Biura Wspierania Badań
e-mail: k.caplap@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 52

Anna Bednarska
Menadżer ds. współpracy z przemysłem
e-mail: a.bednarska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 691 963 005

Iwona Kieda
Samodzielny referent ds. komunikacji
e-mail: i.kieda@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 52

Magdalena Trojanowska
Specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: m.trojanowska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 92

Anna Gwizdek-Wiśniewska
Specjalista ds. rozliczeń finansowych
e-mail: a.gwizdek-wisniewska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 523 46 92