Skip to main content

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


LONGLIFE

Fermentowana żywność dla promocji zdrowia i bioutrwalania

Typ projektu: JPI HDHL Food Processing for Health
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
Nr umowy: DZP/JPI HDHL FP4H/146/2016
Okres realizacji: 2016 – 2019
Budżet całkowity: 893 376 zł
NCBR: 893 376 zł
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu JPI HDHL Food Processing for Health

EXPLORE ME

Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych

Typ projektu: STRATEGMED
Konsorcjum: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Centralny Szpital Kliniczny MSW, Aleksander IV sp. z o.o sp. komandytowa, Johns Hopkins Univerity, Fraunhofer-Gesselchaft zur Furderung der angewandten Forschung e.V.
Kierownik zespołu w IRZiBŻ: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Nr umowy: STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016
Okres realizacji: 2016 – 2018
Budżet całkowity: 20 702 704 zł
Budżet IRZiBŻ: 990 000 zł
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED

MOBIT

Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej

Typ projektu: STRATEGMED
Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ideas4biology Sp. z o.o., Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
Kierownik zadań w IRZiBŻ: dr hab. Monika Kaczmarek
Nr umowy: STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015
Okres realizacji: 2015 – 2018
Budżet całkowity:  18 905 505 zł
Budżet IRZiBŻ: 2 745 000 zł
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED

CRYOHATCH

Innowacyjna wylęgarnia- wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych

Typ projektu: TANGO
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko
Nr umowy: TANGO1/266953/NCBR/2015
Okres realizacji: 2015 – 2018
Budżet całkowity: 1 210 000 zł
Budżet IRZiBŻ: 160 000 zł
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TANGO