Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

30 maja 2019 w Olsztynie w ramach pierwszych warsztatów bilateralnych odbędzie się Seminarium Środowiskowe dot. możliwości zagospodarowania ścieków i odpadów poprodukcyjnych. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele przemysłu, samorządowcy, naukowcy, start-upy oraz przedsiębiorcy z Islandii i Polski, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i poznają obecne trendy, dobre praktyk, tendencje rozwojowe i innowacje w tym zakresie.

Informacje uzyskane w trakcie spotkania zostaną usystematyzowane w raporcie opracowanym w ramach współpracy bilateralnej.