EIT Food – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wspólnotę tworzy ponad 50 partnerów z 13 państw, wśród których znajdują się wiodące przedsiębiorstwa, uniwersytety oraz instytuty badawcze obejmujące cały łańcuch wartości sektora żywności.

Stawiając sobie za cel podniesienie konkurencyjności europejskich MŚP działających w branży rolno spożywczej, Konsorcjum EIT FOOD prowadzi projekt pt.: „Wsparcie MŚP w zakresie nowych możliwości biznesowych”. W oparciu o podyktowane trendami rynkowymi innowacje wokół zrównoważonej produkcji żywności, projekt skupia się na analizie współczesnych wyzwań łańcucha żywności i pobudzaniu ekosystemu innowacyjnych rozwiązań i technologii.

W tym celu prowadzony jest proces odkrywania wyzwań w obszarze zrównoważonej produkcji żywności przed jakimi stają MŚP w Europie. Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie i zbadanie tendencji związanych z tymi wyzwaniami jako potencjałem do wzrostu przedsiębiorczości, oraz zastosowanie tej wiedzy do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, odkrywania niszowych rynków, promowania ekosystemów innowacji i poprawy konkurencyjności.

Na bazie przeprowadzonych analiz 16 października br. w Gdyni (Hotel Mercure Gdynia Centrum) zostaną przeprowadzone warsztaty „Innowacje w rozrodzie ryb – możliwości wzrostu zrównoważonej produkcji w akwakulturze”. Tematyka warsztatów będzie poruszała tak aktualne tematy jak: zrównoważona produkcja rybacka w obliczu zmian klimatycznych czy też zastosowanie innowacyjnych technologii w usuwaniu barier środowiskowych w rozrodzie ryb.

Program warsztatów pdf

Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona, wymagana jest rejestracja.

Zgłoszenia przyjmowane są także drogą elektroniczną poprzez email: b.sarosiek@pan.olsztyn.pl

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko: (wymagane)

E-mail: (wymagane)

Telefon: (wymagane)

Firma / Instytucja: (wymagane)

Ważne informacje

Oświadczam, iż dane osobowe podałem/-am dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora wydarzenia: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn, w celu rejestracji na Wydarzenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.