Drób jest najczęściej wybieranym rodzajem mięsa w krajach Unii Europejskiej (ponad 25 kg na osobę rocznie). Jednocześnie drób jest najczęstszym źródłem zakażenia bakteriami Campylobacter, która u człowieka powoduje zakażenie żołądka i jelit (2,4 miliarda Euro rocznych straty tylko w UE). Wysoka zachorowalność na kampylobakteriozę, chorobę wywoływaną przez Campylobacter, jest jednym z największych problemów z jakimi boryka się unijny sektor drobiarski, a presja na ograniczenie występowania tej bakterii bez stosowania antybiotyków znacząco wzrosła w ostatnich latach.

W ramach projektu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w obszarze żywności EIT Food o akronimie C-SNIPER, pięciu europejskich partnerów (AZTI Tecnalia- lider projektu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytet Turyński, Phage Technology Center GmbH i ORA Società Agricola) opracowuje i poddaje testom bezantybiotykową strategię zapobiegania zakażenia przez Campylobacter, która pozwoli ograniczyć jej występowanie u drobiu. Partnerzy stawiają sobie za cel ograniczenie częstości występowania Campylobacter poprzez opracowanie i przetestowanie bezantybiotykowej strategii zapobiegania zakażeniu.

Działania naukowców koncentrują się na opracowaniu preparatu na bazie bakteriofagów – powszechnie występujących wirusach atakujących bakterie, który będzie można stosować jako naturalny środek przeciwdrobnoustrojowy w gospodarstwach, ubojniach i zakładach przetwórczych. Wprowadzenie tych procedur przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w przetwórstwie mięsa drobiowego, przy jednoczesnej trosce o dobrostan zwierząt i zdrowie ludzi.

Po pierwszym roku realizacji projektu uzyskano dobrze zdefiniowany prototyp preparatu, zawierający fagi przeciwko Campylobacter, zoptymalizowano go i przygotowano do pilotażowej produkcji w mini skali. W celu uzupełnienia prac badawczo-rozwojowych przeprowadzono ankietę wśród producentów i konsumentów drobiu, która wykazała ich wysoką akceptację (odpowiednio 90% i 85%) dla wykorzystania bakteriofagów jako środka biologicznej ochrony podczas produkcji drobiu.

Drugi etap projektu, realizowany w latach 2020-21, obejmuje zwiększenie skali produkcji, opracowanie szczegółowego biznesplanu oraz przeprowadzenie badań walidacyjnych w naturalnych warunkach potwierdzających, że preparat ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mięsa drobiowego. Końcowym etapem projektu C-SNIPER jest wprowadzenie tych rozwiązań na rynek w ciągu najbliższych 2 lat.

Projekt C-SNIPER – jest finansowany przez EIT Food – wspólnotę wiedzy i innowacji w obszarze żywności, która pracuje na rzecz zrównoważonego, zdrowego i godnego zaufania systemu żywnościowego.

Wspólnotę tworzy konsorcjum wiodących europejskich partnerów biznesowych i naukowcy, wśród których znajduje się 90 organizacji i ponad 50 start-upów z 16 państw członkowskich. To jedna ze Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE utworzony w 2008 r. w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

C-SNIPER – w walce z Campylobacter