Skip to main content

Najważniejsze osiągnięcia naukowe ZCiBŻ


 1. Uzyskanie dwóch patentów na produkty bezglutenowe:  Mieszanka bezglutenowa (P386253) i Mieszanka wypiekowa bezglutenowa (P386254)
 2. Opracowanie i wdrożenie procedury nieklinicznych badań medycznych biodostępności fitozwiązków żywności z udziałem ochotników oraz opracowanie badań biodostępności fitozwiązków z udziałem zwierząt (szczury, owce, świnie);
 3. Opracowanie i wdrożenie nowatorskich procedur analizy i izolacji flawonoidów oraz betalain z materiału roślinnego i płynów fizjologicznych ludzi oraz zwierząt przy wykorzystaniu systemu HPLC-DAD sprzężonego ze spektrometrem masowym;
 4. Ustalenie, że największa ilość prozdrowotnych niższych form fosforanów inozytolu tworzy się z fityny podczas procesów termicznych (sterylizacja, ekstruzja);
 5. Określenie potencjału przeciwutleniającego podstawowych gatunków zbóż (gryka > jęczmień > owies > żyto > pszenica);
 6. Zaproponowanie wprowadzenia – użytecznego w ocenie zaawansowania procesów oksydacyjnych w zbożach – wskaźnika, jakim jest stosunek glutationu zredukowanego do utlenionego;
 7. Przeanalizowanie procesu absorpcji wybranych flawonoidów i zaproponowanie sekwencji ich koniugacji;
 8. Pozyskanie wg opracowanej w Zakładzie koncepcji technologicznej koncentratów skrobi nie hydrolizowanej przez α-amylazę trzustkową, otrzymanych ze skrobi grochowej;
 9. Opracowanie profilu dynamicznych zmian fitozwiązków w czasie kiełkowania nasion roślin krzyżowych i ustalenie optymalnych warunków tego procesu pod kątem uzyskania produktu o najwyższej pojemności przeciwutleniającej;
 10. Określenie zdolności sorpcyjnych biopolimerów, skrobi, białek lub układów kompleksowych różnego pochodzenia botanicznego, analizowanych wobec hydrofobowych substancji biologicznie aktywnych (cholesterol, kwasy żółciowe).
 11. Wykazanie korzystnego wpływu matrycy żywności, zwłaszcza na procesy wchłaniania trudno rozpuszczalnych w przewodzie pokarmowym flawonoidów;
 12. Opracowanie sposobu otrzymywania spożywczego preparatu skrobiowego, zawierającego frakcję skrobi opornej na hydrolizę enzymatyczną zakończone udzieleniem patentu „Sposób otrzymywania spożywczego preparatu skrobiowego o podwyższonej odporności na enzymy amylolityczne” Nr: P. 325981; Kraj: Polska.