Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZCiBŻ


 1. Wiczkowski W. Wpływ spożycia diety bogatej w betalainy buraka ćwikłowego na profil metabolomiczny konsumentów. PW, 2015-2016.
 2. Krupa-Kozak U. Wpływ dodatku inuliny na wybrane parametry stanu odżywienia i zdrowia oraz charakterystykę mikrobioty jelitowej dzieci na diecie bezglutenowej. PW, 2015-2016.
 3. Michalska A. Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych sposobów suszenia wpływających na termolabilność i interakcje związków bioaktywnych w proszkach owocowych. 2014/12/S/NZ9/00754.
 4. Innowacyjne produkty piekarnicze o właściwościach prozdrowotnych dla Warmii i Mazur. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności (2013-2015)
 5. Badanie wpływu polifenoli na postęp reakcji Maillarda w strategii projektowania żywności prozdrowotnej z dodatkiem rutyny i przypraw. Nr projektu 2012/07/N/NZ9/02250 (2013-2015)
 6. Application of buckwheat fermented flours for new healthy biscuits development. SK-PL-0100-12 (2013-1014)
 7. Wpływ gotowania warzyw na zależność glukozinolany – biologicznie aktywne produkty degradacji, ze szczególnym względnieniem ich zawartości i stabilności w warzywach gotowanych (2010 – 2013)
 8. Regionalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy ŻYWNOŚĆ dla ZDROWIA (2011-2013)
 9. Improving health properties of food by sharing our knowledge on the digestive process” (INFOGEST), COST FA 1005 (2011-2015)
 10. Ocena wpływu zróżnicowanej podaży wapnia oraz dodatku inuliny w diecie na absorpcję wapnia i ekspresję genów związanych z jego transportem jelitowym.
 11. Nr projektu: 2011/01/D/NZ9/02692
 12. Badanie przenikania flawonoidów i ich metabolitów przez bariery mózgowia w kontekście prewencji zmian neurodegeneracyjnych.
 13. Nr projektu: 798/N-COST/2010/0
 14. Aktywność antyoksydacyjna i redukcyjna oraz hamowanie glikacji białek w modelu in vitro jako nowe wyróżniki funkcjonalnych właściwości pieczywa pszenno – gryczanego.
 15. Nr projektu: NN312 134638
 16. Opracowanie technologii produktów piekarskich z udziałem koncentrowanych składników mleka pozyskanych z serwatki jako funkcjonalnych i odżywczych komponentów sprzyjających profilaktyce zdrowia.
 17. Nr projektu: N R12 0086 06/2009