Skip to main content

Zakład Biosensorów


www.biosensors.pan.olsztyn.pl

Intensywny rozwój nauki i technologii przyczynia się nie tylko do przedłużenia życia i poprawiania jego poziomu, ale jednocześnie stanowi źródło nowych zagrożeń. Liczne związki, zarówno organiczne jak i nieorganiczne, wytwarzane jako produkty uboczne procesów technologicznych, posiadają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i jego środowisko.

Dlatego opracowywanie systemów służących do zintegrowanej analizy i kontroli środowiska naturalnego, pozwalającej na śledzenie przemieszczania się toksycznych związków i ich włączanie się do łańcucha pokarmowego jest niezwykle aktualnym zadaniem.

Jego zrealizowanie związane jest z koniecznością opracowywania nowych metod analitycznych odpowiednich do kontroli zanieczyszczeń wody, żywności, oraz środowiska naturalnego w którym jest ona produkowana.

Zastosowanie “inteligentnych” nano systemów analitycznych przyciąga szczególną uwagę naukowców.

Włączając się w ten niezwykle dynamicznie rozwijający się obszar badań, pracujemy nad opracowaniem nowych materiałów oraz analitycznych urządzeń, które mogłyby być zastosowane w kontroli żywności oraz diagnostyce medycznej.

Opracowywane urządzenia będą oparte o elektrochemiczne techniki. Niski koszt, szybka analiza oraz możliwość miniaturyzacji w pełni uzasadnia ten wybór.

Podstawą generowania analitycznego sygnału przez proponowane czujniki są procesy molekularnego rozpoznawania zachodzące na granicy faz: faza organiczna/faza wodna.

W roli czynników aktywnych analitycznie, decydujących o selektywności czujników stosujemy receptory naturalne oraz syntetyczne.

Opracowujemy również nowe materiały odpowiednie do unieruchamiania receptorów, spełniające jednocześnie rolę nowych efektywnych transduktorów, korzystnie wpływających na czułość, regenerowalność oraz czas użytkowania czujników.