Skip to main content

Współpraca


  1. Prof. Martin Messerle – Institut für Virologie, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Niemcy

Badania w Pracowni Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej są finansowane w ramach projektu SONATA BIS 7 zatytułowanego: „Badanie mechanizmów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii - replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji”, którego kierownikiem jest Dr Magdalena Weidner-Glunde.