Skip to main content

Metody


Metody biologii komórkowej

 • Hodowle komórek ssaczych in vitro,
 • Izolacja fibroblastów oraz mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) z tkanek np. łożyska,
 • Różnicowanie indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) w kierunku neuronów,
 • Znakowanie immunofluorescencyjne (m.in. metoda specyficzna dla białek replikacyjnych),
 • Analiza chromosomów w metafazie,

Metody biologii molekularnej

 • PCR oraz RT-PCR
 • Klonowanie
 • Transfekcja
 • SDS PAGE i Western blot
 • Badanie oddziaływań między białkami (metody: GST affinity assay, co-immunoprecipitation),
 • Nadekspresja i wstępne oczyszczanie białek,
 • Rozdzielanie kompleksów białkowych na gradientach sacharozowych,
 • Southern blot,
 • Fluorescence in situ hybridization (FISH),
 • Projektowanie i trasfekcja siRNA,
 • Electromobility shift assay (EMSA),

Metody wirusologiczne

 • Transdukcja przy użyciu wektorów wirusowych np. lentiwirusowych, retrowirusowych, wirusa Sendai etc.,
 • Produkcja i określanie miana wirusa – lentiwirusów i herpeswirusów,
 • Analiza replikacji wirusa,
 • Infekcja wirusem HCMV,
 • Sprawdzanie infekcyjności wirusa

Badania w Pracowni Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej są finansowane w ramach projektu SONATA BIS 7 zatytułowanego: „Badanie mechanizmów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii - replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji”, którego kierownikiem jest Dr Magdalena Weidner-Glunde.