Skip to main content

Oferowane metody i analizy


Posiadane obecnie zaplecze laboratoryjne, sprzętowe oraz technologiczne pozwala nam na prowadzenie i rozwijanie na odpowiednio wysokim poziomie  centrum pozyskiwania, oceny, konserwowania oraz przechowywania w ciekłym azocie  rezerw genetycznych wielu gatunków zwierząt. Posiadany system komputerowej analizy nasienia (CASA) umożliwi badanie wpływu różnych czynników, w tym występujących w środowisku toksykantów,  na morfologię i parametry ruchu plemników oraz ocenę ich jakości po kriokonserwacji.