Skip to main content

Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek


Profil jednostki

Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek (typu core facilities) to zintegrowane stanowiska badawcze obejmujące:

  • hodowle komórkowe in vitro,
  • stanowisko cytometrii przepływowej,
  • stanowisko mikroskopii konfokalnej wraz z mikrodysekcją.

Misją Laboratorium jest wsparcie naukowo-badawcze badań realizowanych w IRZiBZ PAN, a także działalność usługowa związana z profilem jednostki. Oferta badań, którą kierujemy do jednostek naukowych, centrów medycznych lub podmiotów gospodarczych, pozwoli na wdrożenie tzw. dobrych praktyk w zakresie współpracy nauki i gospodarki. Szczegóły dotyczące analiz znajdziecie Państwo w Ofercie badawczej Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek.

Laboratorium powstało przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „BIO-CENTRUM – zwierzę, żywność i człowiek”, Działanie 2.2. Wsparcie Tworzenia Wspólnej Infrastruktury Badawczej Jednostek Naukowych.