Dodatkowy nabór na studia doktoranckie 2016-2020

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza dodatkowy nabór na STUDIA DOKTORANCKIE na lata 2016-2020 w dziedzinie nauk rolniczych, w specjalności:

  • nauka o żywności (Oddział Nauk o Żywności)
  • biologia rozrodu (Oddział Biologii Rozrodu)

Studia w trybie stacjonarnym trwają cztery lata. Program naukowy obejmuje cykl wykładów i seminariów związanych z kierunkami badawczymi realizowanymi w Instytucie. (więcej…)

Czytaj więcej