Dodatkowy nabór na studia doktoranckie 2016-2020

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza dodatkowy nabór na STUDIA DOKTORANCKIE na lata 2016-2020 w dziedzinie nauk rolniczych, w specjalności:

  • nauka o żywności (Oddział Nauk o Żywności)
  • biologia rozrodu (Oddział Biologii Rozrodu)

Studia w trybie stacjonarnym trwają cztery lata. Program naukowy obejmuje cykl wykładów i seminariów związanych z kierunkami badawczymi realizowanymi w Instytucie. (więcej…)

Czytaj więcej

Obrona pracy doktorskiej mgr Bartosza Fotschki

DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Mgr Bartosza Fotschki

pt. „Odżywcze i prozdrowotne właściwości lipidów nasion oraz preparatów z wytłoków jabłkowych i malinowych w badaniach in vivo”.

Obrona odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 1200 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10) (więcej…)

Czytaj więcej

Obrona pracy doktorskiej mgr Justyna Wojtasika

DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Mgr Justyna Wojtasika

pt. „Opracowanie bioczujników elektrochemicznych do badania oddziaływań pomiędzy kinazami i ich inhibitorami”.

Obrona odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10)

Promotor:

  • Prof. dr hab. Hanna Radecka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie;

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej  IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Czytaj więcej

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ilony Patrycji Kowalczyk – Zięba

DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr inż. Ilony Patrycji Kowalczyk – Zięba

pt. „Synteza i działanie kwasu lizofosfatydowego w ciałku żółtym krowy- badania in vitro”.

Obrona odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10) (więcej…)

Czytaj więcej