Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS 14

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

  • stypendium naukowe

w projekcie badawczym finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 14 pt. „Wpływ sygnału zarodkowego na zarodek oraz na globalny profil ekspresji genów i ich metylację w endometrium świni in vivo” realizowanego w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wacławik. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w ramach konkursu OPUS

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje:

  • stypendysty/doktoranta do Zakładu Biologii Gamet i Zarodka

Praca w projekcie prof. Izabeli Wocławek-Potockiej pt.: „Mitochondrialne i metaboliczne zmiany podczas wczesnego rozwoju zarodków bydlęcych in vitro – poszukiwanie molekularnych markerów jakości komórek jajowych u krowy”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biosensorów

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko:

  • adiunkta w Zakładzie Biosensorów

do realizacji badań w projekcie finansowanym przez Narodowego Centrum Nauki, o nr rej. 2016/21/B/ST4/03834, zatytułowanym: „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych”. (więcej…)

Czytaj więcej