Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

  • STYPENDYSTY W PROJEKCIE NCN (okres 2,5 roku, w tym okres próbny 3 miesięce)

w ramach projektu: „WPŁYW INDUKOWANEGO HIPOKSJĄ CZYNNIKA HIF-1α ORAZ CZYNNIKA TRANSKRYCYJNEGO FOXN1 NA UKIERUNKOWANIE PROCESU GOJENIA URAZÓW SKÓRY (REGENERACYJNY VS REPARACYJNY)” (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka

Dyrektor Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

  • post-doc w projekcie „Regulacja kapacytacji plemników buhaja poprzez modyfikacje redoks białek” w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

(więcej…)

Czytaj więcej