Konkurs na stanowisko specjalisty ds. dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania danymi badawczymi

IRZBŻ PAN w Olsztynie (http://pan.olsztyn.pl) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. Laboratoriach skupiające infrastrukturę naukowo-badawczą wykorzystują szerokie spektrum analiz i metod badawczych (więcej).

W związku z realizacją projektu „Welcoming ERAChair holder to the Centre of excellence in nutrigenomics to optimize health and well-being” (H2020-WIDESPREAD-2018-2020-6) poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • specjalista ds. dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania danymi badawczymi.

Główne zadania:

 • opracowanie i wdrożenie instytucjonalnej polityki dobrych praktyk laboratoryjnych;
 • opracowanie i wdrożenie instytucjonalnej polityki zarządzania danymi badawczymi;
 • nadzorowanie i koordynacja pracy zespołu laboratoriów w celu zapewnienia jakości;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dotyczących instytucjonalnej polityki dobrych praktyk laboratoryjnych oraz zarządzania danymi badawczymi;
 • prowadzenie audytów/inspekcji wewnętrznych;
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat DPL ora ZDB wśród zewnętrznych interesariuszy.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewnym;
 • znajomość zagadnień i procedur związanych z dobrą praktyką laboratoryjną oraz zarządzaniem danymi badawczymi;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B1/B2);
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • umiejętność standaryzowania procesów i pracy;
 • umiejętność konstruowania, wdrażania i nadzoru nad realizowanymi procedurami utrzymania jakości;
 • umiejętność opracowywania i sprawdzania dokumentacji jakościowej (m.in. instrukcji, specyfikacji procedur, analiz ryzyka, protokołów, raportów).

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą laboratoryjną;
 • uprawnienia audytora wewnętrznego.

Oczekiwania:

 • zorientowanie na cel;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i otwartość;
 • samodzielność w zdobywaniu wiedzy i zdolność do dzielenia się nią;
 • umiejętność rozwiązywania problemów / nastawienie na innowacyjność;
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności, stosownie do zajmowanego stanowiska;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • stabilne środowisko pracy;
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny.

Jak wygląda proces rekrutacji:

 • wysłanie wymaganych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o zatrudnieniu;
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w języku polskim i angielskim.

Aplikacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Czytaj więcej

2021 Professorship Call at IARFR PAS, ERA Chair

Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences (IARFR PAS) is looking for a dynamic and experienced researcher with high leadership skills to establish an interdisciplinary research group to conduct cutting-edge omics-based research in the area of health and well-being.

This position offers independence and autonomy of research as well as it requires experience in initiation and preparation of national and international ambitious grant applications.

Files:

IARFR PAS ERA Chair recruitment announcement

IARFR PAS ERA Chair recruitment additional information

IARFR PAS ERA Chair recruitment CV template

 

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na 4-letnią kadencję. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stypendium naukowe

w projekcie badawczym pt.: „Wpływ dojrzałości płciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pęcherzyków jajnikowych u loszek” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opus 14), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Adam Zięcik. (więcej…)

Czytaj więcej