Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Bioelektroanalizy

Dyrektor Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Pracowni Bioelektroanalizy (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

(więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biosensorów

Dyrektor Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Zakładzie Zakładzie Biosensorów (liczba wakatów: 1)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

(więcej…)

Czytaj więcej

Wyniki konkursu na stypendium naukowe w ramach konkursu OPUS 13

Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS 13 pt. „Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)” został rozstrzygnięty i wybrany został Pan mgr Mateusz Kondzior.

 

Czytaj więcej